بهرام بیضایی – بخش ۵ / نمایش: فتح‌نامه کلات – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهرام بیضایی – بخش ۵ / نمایش: فتح‌نامه کلات – بخش ۱
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت پنجم سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه فتح‌نامه کلات.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه