بهرام بیضایی – بخش ۷ / نمایش: افرا یا روز می‌گذرد

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهرام بیضایی – بخش ۷ / نمایش: افرا یا روز می‌گذرد
۲۶ اسفند ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت هفتم و پایانی سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمتی از نمایشنامه افرا یا روز می‌گذرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه