صفحه نمایش - فصل ۲

program picture

صفحه نمایش - فصل ۲

نمایشنامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این‌ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهم‌ترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایشنامه‌نویس می‌شناسید؟ تا به حال چند نمایشنامه خوانده‌اید؟ چند نمایش صحنه‌ای دیده‌اید؟
در فصل دوم صفحه نمایش با بعضی از بزرگ‌ترین نمایشنامه‌نویسان نسل دوم ایرانی در دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی آشنا می‌شوید. همچنین مانند فصل اول در هر قسمت بخشی از یکی از آثار نمایشی آن‌ها را به صورت نمایش رادیویی می‌شنوید.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه