نصرت الله نویدی / نمایش: مردی با دو طبق

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

نصرت الله نویدی / نمایش: مردی با دو طبق
۰۷ بهمن ۱۳۹۷

بخش اول: خلاصه‌ سرگذشت نصرت الله نویدی.
بخش دوم: بخشی از نمایشنامه مردی با دو طبق.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه