اکبر رادی – بخش ۱ / نمایش روزنه آبی – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

اکبر رادی – بخش ۱ / نمایش روزنه آبی – بخش ۱
۱۷ تیر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول سرگذشت اکبر رادی. تولد، خانواده، تحصیلات، علایق و فعالیت‌ها. نگارش یکی از مهمترین نمایشنامه‌های ایرانی. نقش شاملو و آل احمد و شاهین سرکیسیان در زندگی او.
بخش دوم: قسمت اول از نمایشنامه روزنه آبی که به صورت رادیویی تنظیم شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه