سیاست چیست
آبان ۱۷, ۱۳۹۹

در این برنامه پدربزرگ برای نوه‌اش که می‌پرسد چرا ما بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنیم، توضیح می‌دهد که اصول اعتقادات بهائی با سیاست رایج در دنیا تفاوت‌های بسیار دارد.

ثبت نام در خبرنامه