سر آشکار- قسمت ۹۴ – فقره‌ هشتاد و دوم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار- قسمت ۹۴ – فقره‌ هشتاد و دوم کلمات مکنونه فارسی
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

ای بنده من
بهترین ناس آنانند که به اقتراف تحصیل کنند و صرف خود و ذوی‌القربی نمایند. حبّاً للّه ربّ العالمین

ثبت نام در خبرنامه