نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۵

Program Picture

سخنرانی

نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۵
۲۲ بهمن ۱۳۹۷

– بهائیان در تلاش برای اتحاد عالم تنها نیستند.
– بخش پنجم و پایانی سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه