نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۱
۲۴ دی ۱۳۹۷

– توضیحاتی درباره کلمه نظم.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه