سخنرانی

سخنرانی

برنامه سخنرانی شامل گزیده‌ای از سخنرانی‌هایی است که متفکرین بهائی و غیر بهائی پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، جامعه‌شناسی، مذهبی‌ و غیره انجام داده‌اند.

برنامه سخنرانی شامل گزیده‌ای از سخنرانی‌هایی است که متفکرین بهائی و غیر بهائی پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، جامعه‌شناسی، مذهبی‌ و غیره انجام داده‌اند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه