نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۴
۱۵ بهمن ۱۳۹۷

– مقام و اهمیت عدالت و عالم دوستی در آئین بهائی.
– بخش چهارم سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه