نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۳
۰۸ بهمن ۱۳۹۷

– خلاصه‌ای از مهمترین فرامینی که حضرت بهاءالله در مورد نظم بدیع جهان آرای خود بیان فرموده‌اند.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه