تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۱
۲۳ مهر ۱۴۰۱

بطلان عقیده برتری مرد از زن.

بخش اول سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه