تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۳
۰۷ آبان ۱۴۰۱

اقدامات جامعه بهائی ایران در راستای کوشش برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان.

بخش سوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه