تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۴
۱۴ آبان ۱۴۰۱

چرا خانم‌ها نمی‌توانند عضو بیت العدل بشوند.

بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه