تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت – بخش ۲
۳۰ مهر ۱۴۰۱

وظایف ما برای برقراری تساوی حقوق بین زنان و مردان.

بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه