نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین – بخش ۲
۰۱ بهمن ۱۳۹۷

– سابقه بحث از نظم در آثار بهائی.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه