در جستجوی جهانی بهتر – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

در جستجوی جهانی بهتر – بخش ۱
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

– تغییر محل اقامت از ایران به کانادا.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه