در جستجوی جهانی بهتر – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

در جستجوی جهانی بهتر – بخش ۲
۰۶ اسفند ۱۳۹۷

– تأثیر شهادت مونا محمودنژاد در شیراز بر زندگی من در کانادا.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه