در جستجوی جهانی بهتر – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

در جستجوی جهانی بهتر – بخش ۳
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

– داستان احمد قاسم الخاطب بمب گذار انتحاری.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه