رگ جهان

Program picture

رگ جهان

در این مجموعه به بررسی رساله مدنیه، یکی از آثار اولیه حضرت عبدالبهاء، مبیّن آثار آئین بهائی می‌پردازیم. حضرت عبدالبهاء در این رساله تلاش می‌کنند تا توجه همه قشرهاى جامعه ايرانى را به ديدگاه‌هاى جديدى در مورد تجدّد، اصلاحات ادارى و خردگرایى اجتماعى و فرهنگى جلب کنند. ايشان وظيفه اخلاقى خود می‌داند که مسئلۀ پيشرفت و ترقى ايران را مورد بحث قرار دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه