روز جهانی بدون دخانیات

Program Picture

بانوی سرزمین من

روز جهانی بدون دخانیات
۱۰ خرداد ۱۳۹۸

روز جهانی بدون دخانیات و یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو، عنوان روزیست مصادف با ۳۱ ماه مه، که هر سال در سر تا سر دنیا در چنین روزی، از مردم دنیا خواسته میشه که در این بازه زمانی بیست و چهار ساعته از مصرف دخانیات پرهیز کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه