Program Picture

بانوی سرزمین من

روزی به یاد حیوانات
۱۲ مهر ۱۳۹۸

دوازدهم مهرماه، یا چهارم اکتبر را روز جهانی حیوانات نام گذاری کرده‌اند، چنین گفته شده که روز جهانی حیوانات در سال ۱۹۳۱ میلادی در کنوانسیون زیست‌شناسان در فلورانس و به منظور شناساندن گونه‌های در خطر انقراض در نظر گرفته شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه