صلح از حرف تا عمل

Program Picture

بانوی سرزمین من

صلح از حرف تا عمل
۲۹ شهریور ۱۳۹۸

هرسال روز ۲۱ سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح شناخته می‌شود. به اعتقاد بهائیان این انقلاباتی که عالم انسانی به سرعت با آن رو به رو می‌شود سبب نابودی تمدّن بشری نمی‌گردد، بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسانیست. بنا به اعتقاد بهائیان، در راستای تحقق وحدت عالم انسانی، زمانی فرا خواهد رسید که عالم از قید تعصبات آزاد شده و لغت جنگ را برای همیشه از فرهنگ حیات خود حذف خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه