کهن‌ترین درد جامعه انسانی

Program Picture

بانوی سرزمین من

کهن‌ترین درد جامعه انسانی
۲۶ مهر ۱۳۹۸

شرایط نامتعادل اقتصادی را میتوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بی‌عدالتی در دنیای امروز دانست. متداول‌‌ترین معنی که برای فقر همواره به ذهن می‌رسد، تعریف اقتصادی آن است، از این رو، فقیر کسی است که نمی‌تواند نیازمندی‌های اساسی و اولیه زندگی خویش را تأمین کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه