بانوی سرزمین من

program picture

بانوی سرزمین من

بانوی سرزمین من، اگر، من و تو، زن بودنمان را دوست داشته باشیم، اگر خواهان ترقی و پیشرفت هستیم، باید محدودیت‌ها را کنار بگذاریم و دست در دست هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم.

بانوی سرزمین من، اگر، من و تو، زن بودنمان را دوست داشته باشیم، اگر خواهان ترقی و پیشرفت هستیم، باید محدودیت‌ها را کنار بگذاریم و دست در دست هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه