معابد ادیان مختلف پذیرای گردشگران جهان

Program Picture

بانوی سرزمین من

معابد ادیان مختلف پذیرای گردشگران جهان
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

از جمله جاذبه‌های توریستی، بناهای دست‌ساز و مصنوعی است که توسط انسان آفریده شدند که از این دست می‌توان به معابدی اشاره کرد که متعلق به ادیان مختلف است، و هر ساله در سراسر جهان پذیرای گردشگران بسیاریست. همچون معابد بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه