نگاهی اجمالی به زنان و جنبش‌های اجتماعی

Program Picture

بانوی سرزمین من

نگاهی اجمالی به زنان و جنبش‌های اجتماعی
۲۸ دی ۱۳۹۷

در طول قرن بیستم جنبش‌های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که یکی از آن‌ها جنبش زنان بود که سبب تغییرات بسیاری در وضعیت زنان شد. بنا به اعتقاد بهائیان، آثار بهائی، دید روشنی از ویژگی‌های مورد نیاز زنان ارائه می‌دهد و نمونه زنان ممتاز و برجسته‌ای که مصداق این تعریف جدید هستند، در تاریخ بهائی کم نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه