لزوم گفتگوی صلح آمیز میان ادیان

Program Picture

بانوی سرزمین من

لزوم گفتگوی صلح آمیز میان ادیان
۲۱ دی ۱۳۹۷

بنا به اعتقاد بهائیان، با وجود اینکه چه در زمان حال و چه در سراسر تاریخ از دین بسیار سوء استفاده شده، ولی هیچ پدیده دیگری وجود ندارد که چنین عمیق به انسان‌ها انگیزه دهد و الهام بخش آنها باشه تا خود را وقف آرمانی والاتر کنند. با این وجود، متاسفانه شاهد آن هستیم که افراط گرایی مذهبی در حال گسترش است. پس باید چاره‌ای اندیشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه