فقر معضلی اجتماعی و رو به رشد

Program Picture

بانوی سرزمین من

فقر معضلی اجتماعی و رو به رشد
۰۴ آبان ۱۳۹۷

پایان دادن به فقر، نیازمند اقدامی فراتر از اصلاح سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه