آموزش و پرورش فرزندان دختر

Program Picture

بانوی سرزمین من

آموزش و پرورش فرزندان دختر
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

اگر در جامعه‌‌ای ضریب باسوادی، تندرستی، ایجاد اشتغال و درآمد، شاخص‌ها تغذیه و تامین مسکن بالا بره، ولی توزیع آن در میان زنان و مردان به صورت متعادل نباشه، اون جامعه توسعه نیافته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه