اهمیت کسب مهارت‌های آموزشی برای جوانان

Program Picture

بانوی سرزمین من

اهمیت کسب مهارت‌های آموزشی برای جوانان
۲۲ تیر ۱۳۹۷

یکی از مسائلی که همیشه در مباحث جامعه‌شناسی مطرحه، این نکته است که جوانان به‌ عنوان نیروی محرک و منبع انرژی مثبت، نقش عمده و اساسی در تعیین جهت‌‌گیری‌ها و توسعه‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه