Program Picture

بانوی سرزمین من

پیشرفت زنان
۲۴ شهریور ۱۳۹۶

اگه شرایط و امکانات برای زنان مهیّا بشه، به نظر شما اونا هم میتونن پا به پای مردان پیشرفت کنند؟ میتونی در این باره مثالی بزنی؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه