توانمندسازی زنان

Program Picture

بانوی سرزمین من

توانمندسازی زنان
۰۴ خرداد ۱۳۹۷

با گسترش فناوری‌های نوین، فرصت‌های تازه اشتغال روز به روز بیشتر شده‌اند. با این وجود زنان همچنان سهم قابل توجهی در این بازار کار ندارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه