Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

هم‌دلی با دیگران
۰۲ شهریور ۱۴۰۲

از جمله مهارت‌هایی که در کیفیت ارتباط ما با دیگران تاثیر بسیار زیادی دارد هم‌دلی با دیگران است. در این اپیزود، می‌شنویم که چگونه این مهارت را در خودمان و در کودک‌مان تقویت کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه