Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

هم‌دلی با خود
۱۹ مرداد ۱۴۰۲

هم‌دلی چیست؟ هم‌دلی در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین مهارت‌هاست. اما اول باید کودکان هم‌دلی با خود را بیاموزند. درباره هم‌دلی با خود و راه‌های تقویت آن در کودکان در این اپیزود مطالبی می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه