Program Picture

یک قهرمان

کری برودی
۲۵ مرداد ۱۳۹۸

کری برودی که در خانواده‌ای مهاجر بزرگ شده، برای تسهیل زندگی دیگر مهاجران، سعی دارد با اجرای برنامه آموزش آشپزی به آنان در پیدا کردن شغل آینده‌شان کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه