Program Picture

یک قهرمان

وان پابلو
۱۱ مرداد ۱۳۹۸

وان پابلو رومرو فوانتز که از دوران کودکی شاهد مشکلاتی همچون اعتیاد به مواد مخدر و شرکت در گروه‌های تبهکاری در میان جوانان بود سعی دارد با آموزش کودکان آنها را از این آسیب‌های اجتماعی محافظت کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه