جمیل کنون و بوکس برای رفع خشونت

Program Picture

یک قهرمان

جمیل کنون و بوکس برای رفع خشونت
۲۸ تیر ۱۳۹۸

جمیل کنون که خود دوران کودکی و نوجوانی پر خشونتی را گذرانده، با ایجاد یک برنامه ورزشی بعد از مدرسه، علاوه بر ورزش بوکس، محیطی امن برای رشد و شکوفایی نوجوانان فراهم می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه