سی تی وانگ و نجات خرس‌های آفتاب

Program Picture

یک قهرمان

سی تی وانگ و نجات خرس‌های آفتاب
۲۳ آذر ۱۳۹۷

سی تی وانگ دانشجویی مالزیایی با تاسیس مرکزی به حفظ و نجات خرس‌های آفتاب – کوچکترین خرس‌های دنیا – که در خطر انقراض هستند، کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه