آدام گرین و حفظ و نگهداری رودخانه

Program Picture

یک قهرمان

آدام گرین و حفظ و نگهداری رودخانه
۱۸ بهمن ۱۳۹۸

آدام گرین با تاسیس سازمانی غیرانتفاعی به دانش آموزان یکی از مناطق محروم و خشن نیویورک کمک می‌کند تا با امکانات موجود قایق بسازند و روی رودخانه نزدیک محل سکونت شان قایق رانی کرده و به حفظ و نگهداری رودخانه کمک کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه