وب ویمن و آرزوهای افراد سال خورده

Program Picture

یک قهرمان

وب ویمن و آرزوهای افراد سال خورده
۱۳ دی ۱۳۹۸

وب ویمن که شاهد تغییر زندگی پدرش بعد از فوت مادر بود، به فکر چاره می‌افتد. او با تاسیس سازمانی غیر انتفاعی، سعی دارد افراد سال خورده را به آرزوهایشان برساند و هیجان و شور زندگی را به آن‌ها بازگرداند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه