لورا استچل و‌ کمک به مادران باردار

Program Picture

یک قهرمان

لورا استچل و‌ کمک به مادران باردار
۰۸ آذر ۱۳۹۸

لورا استچل پزشک زنانی که در سفر به آفریقا این ضرورت را حس کرد، اقدام به ساخت جعبه‌ای خورشیدی نمود که با تامین نور لازم در حین انجام زایمان، خطر مرگ و میر مادران باردار را کاهش می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه