بریسا انگلو

Program Picture

یک قهرمان

بریسا انگلو
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

بریسا که خود آزار جنسی را در نوجوانی تجربه کرده به جوانان با مشکل مشابه کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه