کمک مهاجرین به رشد کشورهای میزبان

Program Picture

یک فنجان چای داغ

کمک مهاجرین به رشد کشورهای میزبان
۰۱ تیر ۱۳۹۷

پناهندگان و مهاجرین دو گروه کاملا مختلف هستند که به دلایل مختلف کشورهای خود را ترک می‌کنند و به کشوری دیگر نقل مکان می‌کنند. کشورهای ثروتمند اما، درصد کمی از این جمعیت را قبول می‌کنند. این هفته گفتگویی داریم با آذین ارباب، وکیل، در مورد اینکه چگونه کشورها می‌توانند با جذب پناهندگان بیشتر به رشد خود و آن‌ها کمک کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه