رازهای خشونت‌‌های خانوادگی

Program Picture

یک فنجان چای داغ

رازهای خشونت‌‌های خانوادگی
۲۰ مهر ۱۳۹۷

در برنامه این هفته لسلی مورگان اشتاینر، از تجربیات خود می‌گوید، از اینکه چرا قربانیان خشونت خانوادگی آزاردهندگان‌شان را ترک نمی‌‌کنند، به گفته او این آزاررسانی تنها در سکوت پیشرفت و گسترش می‌یابد، پس باید سکوت را شکست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه