برنامه‌های سوادآموزی در ایران

Program Picture

یک فنجان چای داغ

برنامه‌های سوادآموزی در ایران
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

تعداد زیادی از کودکان ایرانی به دلیل فقر و یا کمبود امکانات، از تحصیل محرومند و توانایی خواندن و نوشتن را ندارند. اما، افرادی نیز هستند که دغدغه زندگیشان کمک کردن به این کودکان است. این هفته گفتگویی داریم با غزاله، فعال سواد آموزی، درباره فعالیت‌هایش در ایران، و چگونگی کمک به کودکان برای آموختن خواندن کتاب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه