هنر سینما در ایران بعد از انقلاب

Program Picture

یک فنجان چای داغ

هنر سینما در ایران بعد از انقلاب
۰۶ مهر ۱۳۹۷

هنر سینما در ایران همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان در طول چندین دهه شکل گرفته و بالیده. اما با وقوع انقلاب و تغییر حکومت در ایران این هنر وارد مسیر تازه‌ای شد. این هفته گفتگویی داشتیم با پویان مکاری، فیلمنامه نویس، و نگاهی انداختیم به سیر اتفاقاتی که در دهه‌های بعد از انقلاب بر هنر سینما در ایران تاثیرگذار بوده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه