تامین مالی برای کارهای خیریه

Program Picture

یک فنجان چای داغ

تامین مالی برای کارهای خیریه
۱۶ شهریور ۱۳۹۷

کارهای خیریه در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است. دولت‌ها در کنار نهادها و سازمان‌های غیردولتی تلاش می‌کنند تا نحوه ارائه این کمک‌ها را تسهیل کنند. اما در این میان نقش مردم چگونه خواهد بود؟ امروز با هم به بخش‌هایی از یک سخنرانی تد تاک در همین ارتباط گوش می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه