شاید چشمه جوانی درون ما باشد

Program Picture

یک فنجان چای داغ

شاید چشمه جوانی درون ما باشد
۱۳ مهر ۱۳۹۷

میل به جوان ماندن امری ذاتی در هر انسان است، اما با پیشرفت علم این انتظارات انسان کاهش یافته است. اما پزشکان و محققان برای دستیابی به روش‌های درمان بیماری‌هایی که از کهولت سن سرچشمه می‌گیرند، همچنان در حال تلاش هستند. این هفته قسمت‌هایی از یک سخنرانی تد تاک رو می‌شنویم که در مورد تحقیقاتی است در زمینه انتقال پلاسمای یک فرد جوان به فرد مسن، که ممکن است باعث جوان شدن مغز افراد مسن شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه